Samen komen we verder!

Wij bieden ondersteuning door onze SchuldHulpMaatjes!

Een maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je dat overzicht houdt en om samen na te denken over het eigen financiële gedrag. Een maatje kan ook helpen, als je merkt dat financiële problemen dreigen te komen.

Privacy en SchuldHulpMaatje

Bij SchuldHulpMaatje is het uitgangspunt dat elk mens waardevol is en gelijkwaardig aan ieder ander. Alleen al uit respect voor de hulpvrager wordt privacy heel serieus genomen. We vinden het erg belangrijk dat mensen zich veilig voelen bij SchuldHulpMaatje. We voldoen daarom aan de privacyregels omdat het verplicht is, maar vooral ook om te laten zien dat de mensen die wij helpen SchuldHulpMaatje kunnen vertrouwen.

Opgeleide vrijwilligers

Een SchuldHulpMaatje is een speciaal opgeleide vrijwilliger die ondersteuning biedt en je helpt om alles inzichtelijk te maken!

Hulpmaatje Staphorst wordt ondersteund door: